Türkiye’de Müzik Eğitiminin Kültürel Boyutları

Türkiyede Müzik Eğitminin Kültürel BoyutlarıÖzet: Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturan değerler bütünü olarak, o toplumun yaşamının bütün alanlarında yer almaktadır. Müzik de kültürün en önemli alt kavramlarından biri olarak, ait olduğu kültür ile derinlemesine bir etkileşim ve ilişki içindedir. Bir toplumun medeniyet çizgisindeki gelişimi ve ilerleyici, sahip olduğu kültürel değerleri koruması, geliştirmesi ve güncel tutması ile önemli ölçüde artar. Hazırlanan bu çalışmada, Türkiye’nin sahip olduğu köklü tarih ve zengin kültürel altyapısı ele alınacak, bu doğrultuda müzik ve müzik eğitimi alanındaki durumu değerlendirilecektir.

“Devamını Oku”

Atatürk’ün Güzel Sanatlara ve Sanatçılara Bakışı

Dr. Erol EVCİN

Özet

Güzel sanatlar, Atatürk’ün çağdaşlaşma anlayışı içinde önemli bir yer tutmuştur. Güzel sanatlarda elde edilecek başarıları Türk İnkılâbı’nın başarısına bir ölçü olarak kabul eden Atatürk, bu suretle yüzyıllardır ihmal edilmiş birçok sanat dalına özel ilgi göstermiş, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bu değerler üzerinde yükselebileceğine inanmıştır.

“Devamını Oku”


Atatürk ve Güzel Sanatlar

Nurgün Koç

Özet

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından kısa süre sonra hemen hemen her alanı kapsayan bir reform süreci başlatılmıştır.

“Devamını Oku”

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK MÜZİĞİ POLİTİKALARININ YANSIMALARI: KADIN SES SANATÇILARI

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(İLKE)

Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı

Volkan GÜLOĞLU

1.Kemalist İdeolojinin Kadın Sanatkâr Kimliği Oluşumundaki Etkileri

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte oluşturulan reformların toplumsal alanda birçok değişim ve dönüşüme neden olduğu bilinmektedir.

“Devamını Oku”

24 Kasım

Basogretmen Ataturk (4)Her yıl 24 Kasım’ı öğretmenler günü olarak kutluyoruz. Bizim eğitimimizde emeği geçen öğretmenlerimize saygılarımızı sunuyoruz.  Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

“Devamını Oku”

Karnaval’da Arayın