Niccolo Paganini’nin Hayatı

 

Niccolò Paganini

paganini ile ilgili görsel sonucu

İtalyan keman virtüözü, besteci ve gitarist olan Paganini, tarihin en ünlü keman virtüözlerinden biri olarak tanınmaktadır. Günümüz keman tekniğine büyük ölçüde katkıda bulunmuş, keman, gitar ve oda müziği için birçok eser yazmıştır. Geliştirdiği tekniklerle, alışılmışın dışında yeteneği ve karakteri ile, hem keman tarihinin en ünlü virtüözü olmuş, hem de sanatın bir unsuru olarak virtüözlüğün öneminin diğer romantik besteciler tarafından fark edilmesini sağlamıştır. Paganini’nin farklı kemik yapısı, ilginç ve orantısız denebilecek fiziği, elinin hareket hızı ve o dönem kendisini muayene eden doktorların iskelet sistemi hakkındaki bulguları ele alındığında sanatçının, “Marfan Sendromu” adı verilen, genetik ve bağ dokusunu etkileyen bir hastalığa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Teknik açıdan sol tel üzerine 3.5 oktav çalabilecek ölçüde virtüözite sergileyebilmesi, eklemlerin aşırı hareketliliği ve bağların gevşekliğiyle açıklanabilir. Paganini’nin bu hastalığı kendisi için bir avantaja dönüşmüş ve onu çok ileri bir seviyeye ulaştırmıştır.

“Devamını Oku”

Ludwig van Beethoven’ın 9 Senfonisi

Ludwig van Beethoven

beethoven ile ilgili görsel sonucu

17 Aralık 1770 tarihinde Almanya’nın Bonn kentinde dünyaya gelen ve 26 Mart 1827’de Viyana’da hayatını kaybeden Ludwig van Beethoven, Klasik Dönem ve Erken Romantik Dönem’in en önemli bestecilerindendir. Klasik Dönem’den Romantik Dönem’e geçişin öncüsü olarak kabul edilir. Müzisyen bir ailede dünyaya gelen Beethoven, üç kardeşin ikincisidir. Beethoven’ın müziği, üç dönem olarak ayrılmaktadır. Bu konu büyük tartışmalara yol açmıştır.

Çıraklık dönemi olarak adlandırabileceğimiz birinci dönemde Beethoven, ilk üç senfonisini tamamlamıştır. Ustalık dönemi olarak adlandırabileceğimiz ikinci dönemde, dörtten sekize kadar olan senfonilerini tamamlamış, geliştirme dönemi olarak adlandırabileceğimiz son ve üçüncü dönemde ise en büyük eseri olan dokuzuncu senfoniyi tamamlamıştır. Aşağıda bütün senfoniler ile ilgili bilgileri ve dünyanın en tanınmış orkestralarının kayıtlarını bulabilirsiniz.

Beethoven’ın hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz; Beethoven’ın Hayatı

“Devamını Oku”

Kemanın Tarihçesi

Keman

Keman, viyola ve viyolonselin de bulunduğu yaylı çalgılar ailesinin en yüksek tondan çalan, en küçük üyesidir.

Keman yayına arşe denir. Arşede yapay ya da gerçek at kılının yanı sıra ham misina olarak adlandırılan bir madde de kullanılabilir. Ayrıca ses çıkartmasını sağlamak amacıyla arşeye reçine adı verilen madde sürülür. Reçine bala benzeyen sarı renkli katı bir maddedir.

“Devamını Oku”

Ses, Müzik ve Psikoloji

ses, müzik ve psikolojiMüzik ve psikoloji her ne kadar ilk bakışta çok farklı ve bağdaştırılamaz görünseler de iç içe kavramlar olup birisi ifadeyi diğeri ise anlamlandırmayı sağlar. Gündelik hayatta yaşadığımız her an değişik müzikler kullanılarak bir test yapılırsa ortaya çıkan zıtlıklar müziğin ifadesel değişkenlik üzerindeki etkisini ortaya koyar.

“Devamını Oku”

Suzuki Okulu Metodu

 

suzuki okulu metoduÖZET

Suzuki Okulu dünyaca ünlü Japon keman sanatçısı ve öğretmeni Dr. Shinichi Suzuki tarafından yaratılmış, başarılı sonuçlar vermiş ve bütün dünyada müzik eğitimcileri tarafından kabul görmüş bir okul öncesi müzik öğretim yöntemidir. Bu araştırma ile genel olarak Suzuki yöntemi ve felsefesi incelenecektir.

“Devamını Oku”

Türkiye’de Müzik Eğitiminin Kültürel Boyutları

Türkiyede Müzik Eğitminin Kültürel BoyutlarıÖzet: Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturan değerler bütünü olarak, o toplumun yaşamının bütün alanlarında yer almaktadır. Müzik de kültürün en önemli alt kavramlarından biri olarak, ait olduğu kültür ile derinlemesine bir etkileşim ve ilişki içindedir. Bir toplumun medeniyet çizgisindeki gelişimi ve ilerleyici, sahip olduğu kültürel değerleri koruması, geliştirmesi ve güncel tutması ile önemli ölçüde artar. Hazırlanan bu çalışmada, Türkiye’nin sahip olduğu köklü tarih ve zengin kültürel altyapısı ele alınacak, bu doğrultuda müzik ve müzik eğitimi alanındaki durumu değerlendirilecektir.

“Devamını Oku”

Müzik eğitiminde ailenin önemi

Müzik eğitiminde ailenin önemiMüzik eğitiminde ailenin çocuğa desteği ve onu yüreklendirmesi büyük önem taşımaktadır.  Öncelikle  çalışma alanı sessiz olmalı ve çalışma bölünmemelidir. Aile, ilk aşamalarda çocuk çalışırken onun yanında kalmalı ve onu dinlemelidir.

“Devamını Oku”

Popüler Müzik ve Müzikal Kimlik

popüler müzik ve müzikal kimlikPopüler müzik üzerine çalışmak, sözlerin anlamını ve müziğin ne olduğunu betimlemek değil, popüler olan türlerin nasıl yapısal ilişkiler bütününden geçerek sunulup “kabullenildiğini” ortaya çıkarmak amacı ile irdelendiğinde anlam kazanır. Çünkü “Müziği yerine oturtmak konusundaki sürekli çabalar, pop kültünün de her şey gibi çelişkilerle dolu olduğu gerçeğini gizlemektedir.” (Frith, 2000:13)

“Devamını Oku”

Estetik – Sanat Felsefesi

Estetik - Sanat FelsefesiA-Estetik Konusu

“Estetik” kelimesi Yunanca “aisthesis” veya aisthanesthai” kelimelerinden gelir. Duyum, duyular, algı, duygu ile algılamak gibi anlamlar taşır. Bu kelimelerden çıkarılabilecek olan, estetiğin, duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimi olmasıdır.

“Devamını Oku”

Evrende Ritim ve Biz

Evrende Ritim ve BizEvrende her şey, düzenli hareket halindedir. Yani evrenin hareketi ritmiktir. Ritmin durduğu yerde veya bozulduğu yerde yaşam biter. Ritim, Latince’de akış demektir. Hareketin durması, akışın kesilmesi, ritmin durmasıdır.

“Devamını Oku”


Karnaval’da Arayın