Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Yeri

Basic RGBYaratıcılık, eleştirel bakmak, yeni önermelerde bulunmaktır. Daha önce aralarında ilişki kurulmamış nesneler yada düşünceler arasında ilişki kurulmasıdır. Alışılmışın, bilinenin dışında, farklı, yeni, özgün olmak, problemi görmek, farklı çözüm yollarından giderek yeni sonuçlar çıkartmaktır.

“Devamını Oku”

Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi

 

Cumhuriyet yapılanma sürecinde müzik eğitimiÖzet

Bu çalışmada Cumhuriyetin yapılanma sürecinde (1920–1940) müzik eğitimi araştırılmıştır. Araştırmayı geliştirecek ve destekleyecek kaynaklara ulaşılmış ve betimsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle dönemin özellikleri, eğitimle bağdaştırılarak ifade edilmiştir.

“Devamını Oku”

Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Gelişiminde Müziğin Önemi

Özet

okul öncesi, okul öncesi müzik eğitimi21. yüzyılda eğitim alanında ortaya çıkan yeniliklerin, çocuk eğitimi ve gelişiminde kullanılan metod ve yaklaşımlardaki en önemli yansıması sanat eğitiminde görülür. Müziğe doğuştan yeteneği ve ilgisi olan çocukları sanata yönlendirmek için eğitim kurumlarında sistematik çalışmalar yapılmalıdır.

“Devamını Oku”


Bir Müzisyenin Beyni Nasıl Çalışır

bir müzisyenin beyni nasıl çalışır, müzik ve beyinAnita Collins, doktorasını Melbourne Üniversitesinde nöroloji ve müzik eğitimi üzerine yapan bir biliminsanı. Yaptığı araştırmaların sonucunda müzik dinlerken ve bir müzik aleti çalarken beynimizde neler olup bittiğini bize yaklaşık 5 dakikalık bir video ile anlatıyor.

“Devamını Oku”

Robert Schumann’ın Genç Müzisyenlere Öğütleri

Robert Schumann'ın genç müzisyenlere öğütleri1810 – 1856 yılları arasında yaşamış olan Alman müzisyen, besteci, müzik eleştirmeni ve müzik eğitimcisi Robert Schumann, kendisinden sonra gelecek müzisyenler için altın değerinde öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütlerin bazıları piyanistler, bazıları besteciler için olsada geneli bütün müzisyenlere hitap etmektedir.

“Devamını Oku”

DNA Şifreleri ve Genetik Müzik

Genetik MüzikÖzet: Yirminci ve yirmi birinci yüzyıl, bilim dünyasında birçok gelişmenin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle bilimler arası çalışmaların oldukça yoğun bir şekilde üzerinde durulduğu dönemdir. Bu noktadan hareketle, insanın gen haritasının çıkarıldığı şu günlerde, birçok bilimle ilişkisi olan müzik alanında da oldukça ilginç, bir o kadar da heyecan verici gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çalışmalar içinde özellikle gen müziği, çok özel ve önemli bir yer teşkil etmektedir. Bilim insanları, günümüzde insan bütün gen zincirini ve binlerce genin konumlarını haritalandırdı. Bu bağlamda, yaşamın bu genetik kodunu haritalandırmak, insanlık tarihinde bir mihenk taşıdır.

“Devamını Oku”

Ludwig van Beethoven ve Türk Müziği

Ludwig van Beethoven ve Türk MüziğiBeethoven 1811 yılında yazdığı op. 113 ‘Atina Harabeleri’ (Die Ruinen von Athen) adlı sahne yapıtındaki ‘Derviş Korosu’nu bestelerken beste-i kadim dügah Mevlevi Ayini’nden esinlenmiş.

“Devamını Oku”

Piyano Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

Doç. Dr. Tamilla GASIMOVA

Özet

Piyano Öğrenme ve Öğretme TeknikleriHer alanda olduğu gibi müzik eğitiminde de temel becerilerin kazandırılması öncelikli hedef olarak kabul edilir. Eğer bu eğitim piyano çalmak gibi bilişsel, duyuşsal, teknik ve fiziksel pek çok beceriyi birden gerektiriyorsa o zaman uygulamalı eğitimin önemi daha da artar. Piyano eğitimi üst düzeyde disiplin ve motivasyon gerektiren zor bir süreçtir. Bu süreçte eğitimin doğru hedef, program, materyal ve uygulamalarla gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu çalışmada piyano eğitimi ile ilgili yöntem ve materyaller değerlendirilmiştir.

“Devamını Oku”


Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi ve Müzik Dersleri

Okul Öncesi Dönmde Müzik EğitimiDr. Ayperi SIĞIRTMAÇ

ÖZET

Bu makalede, okul öncesi dönem müzik eğitiminde yer alan çevremizdeki sesleri araştırma, tanıma ve ayırt etme, ritm çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli hikaye gibi etkinlikler hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

“Devamını Oku”

Genel Gelişim Sürecinde Müziksel Gelişim

Çocuklarda Müziksel GelişimGökhan ÖZDEMİR

Gökay YILDIZ

 

Giriş

Canlıların döllenmeden başlayarak ölüme kadar olan var olma sürecinde, bazı ortak özellikler rahatlıkla gözlenebilir. Her canlının yaşadığı bebeklik, gençlik ve olgunluk dönemlerinin hepsi birden gelişim sürecidir ve bu süreç yaşam boyu devam etmektedir.

“Devamını Oku”

Karnaval’da Arayın