Kemanın Tarihçesi

Keman

Keman, viyola ve viyolonselin de bulunduğu yaylı çalgılar ailesinin en yüksek tondan çalan, en küçük üyesidir.

Keman yayına arşe denir. Arşede yapay ya da gerçek at kılının yanı sıra ham misina olarak adlandırılan bir madde de kullanılabilir. Ayrıca ses çıkartmasını sağlamak amacıyla arşeye reçine adı verilen madde sürülür. Reçine bala benzeyen sarı renkli katı bir maddedir.

“Devamını Oku”

Ses, Müzik ve Psikoloji

ses, müzik ve psikolojiMüzik ve psikoloji her ne kadar ilk bakışta çok farklı ve bağdaştırılamaz görünseler de iç içe kavramlar olup birisi ifadeyi diğeri ise anlamlandırmayı sağlar. Gündelik hayatta yaşadığımız her an değişik müzikler kullanılarak bir test yapılırsa ortaya çıkan zıtlıklar müziğin ifadesel değişkenlik üzerindeki etkisini ortaya koyar.

“Devamını Oku”

Suzuki Okulu Metodu

 

suzuki okulu metoduÖZET

Suzuki Okulu dünyaca ünlü Japon keman sanatçısı ve öğretmeni Dr. Shinichi Suzuki tarafından yaratılmış, başarılı sonuçlar vermiş ve bütün dünyada müzik eğitimcileri tarafından kabul görmüş bir okul öncesi müzik öğretim yöntemidir. Bu araştırma ile genel olarak Suzuki yöntemi ve felsefesi incelenecektir.

“Devamını Oku”

Türkiye’de Müzik Eğitiminin Kültürel Boyutları

Türkiyede Müzik Eğitminin Kültürel BoyutlarıÖzet: Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturan değerler bütünü olarak, o toplumun yaşamının bütün alanlarında yer almaktadır. Müzik de kültürün en önemli alt kavramlarından biri olarak, ait olduğu kültür ile derinlemesine bir etkileşim ve ilişki içindedir. Bir toplumun medeniyet çizgisindeki gelişimi ve ilerleyici, sahip olduğu kültürel değerleri koruması, geliştirmesi ve güncel tutması ile önemli ölçüde artar. Hazırlanan bu çalışmada, Türkiye’nin sahip olduğu köklü tarih ve zengin kültürel altyapısı ele alınacak, bu doğrultuda müzik ve müzik eğitimi alanındaki durumu değerlendirilecektir.

“Devamını Oku”

Müzik eğitiminde ailenin önemi

Müzik eğitiminde ailenin önemiMüzik eğitiminde ailenin çocuğa desteği ve onu yüreklendirmesi büyük önem taşımaktadır.  Öncelikle  çalışma alanı sessiz olmalı ve çalışma bölünmemelidir. Aile, ilk aşamalarda çocuk çalışırken onun yanında kalmalı ve onu dinlemelidir.

“Devamını Oku”

Popüler Müzik ve Müzikal Kimlik

popüler müzik ve müzikal kimlikPopüler müzik üzerine çalışmak, sözlerin anlamını ve müziğin ne olduğunu betimlemek değil, popüler olan türlerin nasıl yapısal ilişkiler bütününden geçerek sunulup “kabullenildiğini” ortaya çıkarmak amacı ile irdelendiğinde anlam kazanır. Çünkü “Müziği yerine oturtmak konusundaki sürekli çabalar, pop kültünün de her şey gibi çelişkilerle dolu olduğu gerçeğini gizlemektedir.” (Frith, 2000:13)

“Devamını Oku”

Estetik – Sanat Felsefesi

Estetik - Sanat FelsefesiA-Estetik Konusu

“Estetik” kelimesi Yunanca “aisthesis” veya aisthanesthai” kelimelerinden gelir. Duyum, duyular, algı, duygu ile algılamak gibi anlamlar taşır. Bu kelimelerden çıkarılabilecek olan, estetiğin, duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimi olmasıdır.

“Devamını Oku”

Evrende Ritim ve Biz

Evrende Ritim ve BizEvrende her şey, düzenli hareket halindedir. Yani evrenin hareketi ritmiktir. Ritmin durduğu yerde veya bozulduğu yerde yaşam biter. Ritim, Latince’de akış demektir. Hareketin durması, akışın kesilmesi, ritmin durmasıdır.

“Devamını Oku”


Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Yeri

Basic RGBYaratıcılık, eleştirel bakmak, yeni önermelerde bulunmaktır. Daha önce aralarında ilişki kurulmamış nesneler yada düşünceler arasında ilişki kurulmasıdır. Alışılmışın, bilinenin dışında, farklı, yeni, özgün olmak, problemi görmek, farklı çözüm yollarından giderek yeni sonuçlar çıkartmaktır.

“Devamını Oku”

Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi

 

Cumhuriyet yapılanma sürecinde müzik eğitimiÖzet

Bu çalışmada Cumhuriyetin yapılanma sürecinde (1920–1940) müzik eğitimi araştırılmıştır. Araştırmayı geliştirecek ve destekleyecek kaynaklara ulaşılmış ve betimsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle dönemin özellikleri, eğitimle bağdaştırılarak ifade edilmiştir.

“Devamını Oku”

Karnaval’da Arayın

ınstagram’da Karnaval