Müzikte Türler ve Biçimler

MÜZİKTE TÜRLER VE BİÇİMLEREserin Giriş bölümünde yazar kitapta verilmek istenen amacı açıklıyor: Her biçimin ve türün en açık çizgilerle tanımlanmasının yapılması, tarihsel bir özetinin verilmesi ve yapısının incelenmesi ve bu küçük kitabın bir halk kitabı olduğu

Eserin birinci bölümü Tür, Deyiş, Biçim ve Yapıya ayrılmış ve müzikle ilgili tanımlara kısa örnekler de ilave edilmiş. İkinci bölümde ise Başlıca Türler ve Biçimler başlığı altında alfabetik sıraya uygun toplam 59 adet müzik türü ve biçimlerinin tanımlaması, müzik tarihi bakımından başlangıcı, özellikleri, kısa örnekler verilerek yapıları incelenmiş,  bilhassa “Yapısı” başlığı altında  her tanımın ardından o türe ilişkin açıklamalara yer verilmiş.

MÜZİKSEVERLER İÇİN KAYNAK KİTAP

Ben yukarıda değindiğim 59 türün içinden Arya, Bale, Ballad, Füg, Kantata, Konçerto, Koral,  Koro, Opera vb en çok kullanılan sözcükleri okudum ve inceledim. Tanımları önemli bulurum, zira her şey onun üstüne konur. Bunun dışında Biçimlerin Tarihsel Evrimi, çağrı müziği ve ses müziği ayrı ayrı bir şema halinde okuyucuya sunulmuş.  Bu nedenlerle de müzikseverlerin kaynak  kitap olarak ellerinin altında bulunması gerekli.

Son olarak eserin çevirisini yapan İlhan Usmanbaş’ın “Çevirenin Notu” başlıklı yazısının da okunmasını salık veririm.

 Kitap  Adı                 : Müzikte Türler ve Biçimler

Yazar Adı                  : Andre Hodeir

Çeviren                       : İlhan Usmanbaş

Yayım Tarihi              : Ekim 2003

Yayımlayan                 : Pan Yayıncılık

ISBN                            : 978-975-8434-60-08

Sayfa Sayısı                  : 106

Yazıyı hazırlayan: Recai BAŞPINAR

 


Karnaval’da Arayın