Müzik Nedir

muzik nedir (2)

PERİLERİN KONUŞTUĞU DİL

Müzik kelimesini tanım ve kelime anlamı bakımından inceleyebiliriz. En yalın şekilde, birbiriyle uyumlu seslerin bir araya gelerek ritmik bir yapı kazanmasını ve kulağımıza hoş duyulan her sesi müzik olarak tanımlayabiliriz. Kelime anlamına gelecek olursak müzik, Yunanca kökenli olan mousikí kelimesinden gelir. Dünyadaki pek çok dilde benzer fonetik yapıyla kendisine yer bulmuştur. Peki ama ne demek bu müzik? Yunanca’da mousa kelimesi -ki peri anlamına gelir- ve konuşulan dil anlamına gelen -ike ekinin birleşmesiyle oluşur. Yani özetle mousikí, Yunanca’da perilerin konuştuğu dil anlamına gelmektedir. İslam felsefesinde ise yıllarca ilahi dil, meleklerin dili olarak kullanılmıştır. Yani insanlık, müziğe eski çağlardan beri hem doğu hem de batıda tanrısal bir dil olarak bakmıştır. Haksız da sayılmaz.

 

 

muzik nedir (3)MÜZİĞİN DOĞUŞU

Müzik, dünyadaki her insanın sevdiği ender şeylerden biridir ve insanlık varolduğundan beri vardır. İnsanlığın doğuşuyla müziğin doğuşu -daha doğrusu insanın müziği keşfetmesi- arasında çok kısa bir zaman farkı vardır. Çünkü insanlık ilk ihtiyaçlarının önemli bir kısmını müzik ile karşılamıştır. Bunlara en güzel örnek iletişimdir. İnsan vahşi doğada hayatta kalabilmek için birilerine ihtiyaç duyar. İlk çağlarda ne kadar gelişmemiş olsa da insanlar klanlar kurarak yaşamlarını sürdürmüşler. Dilin karmaşık yapısı iletişim için ilk yolun müzik olmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu bazen doğadaki sesleri taklit ederek, bazen kemik ya da taşlarla bir yere vurarak olmuştur. Fakat ne kadar ilkel olursa olsun bu, müziğin doğuşudur. Daha doğrusu insanlığın müziği keşfidir. Müzik, insana gerek duyan bir olgu değildir. Doğa bizzat müzisyendir. Dalgaların sesi, yaprakların, rüzgarın, yağmurun sesi müzik değil de nedir. Ya da kim bir kuşun çıkardığı seslerin müzik olmadığını iddia edebilir.

 

muzik nedir (1)HAYATIN TA KENDİSİ

Tüm bu anlamların dışında müziğe felsefe ve sosyoloji açısından da anlamlar yüklenebilir. Mesela Nitzche müzikle ilgili “Müziksiz hayat hatadır” derken, Mustafa Kemal Atatürk, “Müziksiz hayat mümkün değildir, çünkü müzik hayatın ta kendisidir” diyerek müziğin ne kadar derin bir felsefesi olduğunu vurgulamıştır. İnsan, müzikle her duygusunu ifade edebilir ve müzikte her duygusunun yansımasını bulabilir. Bu durum kişisel duygularda (aşk, hüzün, mutluluk) olduğu gibi bir topluluğun duyguları (siyasi, taraftar) için ve toplumsal duygular (marşlar) için de geçerlidir. İnsanın müzikle ifade edemeyeceği hiçbir duygu yoktur. Hatta bazen başka şekilde ifade edemediğimiz duyguları müzikle ifade edebiliriz. Yani müzik aynı zamanda duygularımızın dilidir.


Karnaval’da Arayın